صفحه اصلیساخت آپارتمانساخت ویلاپروژه هازمینبــازسازی مهنــــدسیطراحـــی و معمـــاریفروشگاه دکوراسیون داخلیفناوری های نویندرخواست همکاریآرشیو تصاویرآرشیو مقالاتثبت سفارشارتباط با مامعرفی

شرکت ساختمانی در رشت

تلگرام اینستاگرام
خانه | ثبت سفارش آنلاین | قوانین و مقررات | ثبت شکایات

طراحی اتاق کودک در رشت

بازسازی کارخانه

در بازسازی کارخانه ها الویت معمولا سرعت بخشی به کار و مناسب سازی محیط کاری برای کارگران و پرسنل می باشد که در پایین  مراحل کلی بازسازی کارخانه به صورت اجمالی به حضورتان تقدیم می گردد.

 • بازدید و انعقاد قرارداد

  بازدید و انعقاد قرارداد

  با درخواست مشتری ، قبل از هرگونه اقدام ، از کارخانه مورد نظر بازدید به عمل می آید و پس از بررسی های اولیه و انتخاب آپشن ها توسط مشتری ،قرارداد فیمابین منعقد می گردد.

 • برداشت وضعیت موجود

  برداشت وضعیت موجود

  به دلیل اینکه تغییر وضعیت پلان می تواند موجب تغییر مقاومت سازه شود قبل از هرگونه عملی باید وضعیت مقاومت سازه بررسی شود

 • تعریف دسترسی ها و گام بندی

  تعریف دسترسی ها و گام بندی

  در کارخانه ها مد نظر قرار دادن دسترسی ها مهم می باشد برای اتلاف انرژی کارگران قرار دادن ورودی ها پارکینگ ها باید نزدیک کارگاه ها باشد.اتاق مدیریت و دفتر باید در مکانی باشد که هم مشرف بر کارگاه و هم تداخلی با یکدیگر نداشته باشند.

 • طراحی سازه ای و معماری

  طراحی سازه ای و معماری

  پس از بررسی مقاومت سازه با توجه به درخواست مشتری در بازسازی بنا آیتم مقاومت سازه ای بنا را مدنظر قرار می دهیم و سپس اقدام به طراحی مورد نظر به صورت دوبعدی و سه بعدی خواهیم کرد.

 • تخریب و اعمال تغییرات در فضابندی

  تخریب و اعمال تغییرات در فضابندی

  در صورت در خواست برای تغییر در فضابندی ها کاهش یا افزایش فضای کارگاه ها یا ساختن و قراردادن بخشی برای کارگاه و یا قسمتی جدید در این مرحله انجام می شود.

 • سربندی

  سربندی

  اگر سربندی کارخانه از لحاظ کاری فرسوده شده باشد ،نیاز به تقویت داشته باشد و یا اگر نیاز به تغییر در ظاهر سربندی موجود باش در این مرحله با توجه به تنوع کیفیت یک مورد باب میل مشتری انتخاب شده و اجرا می شود.

 • اجرای نوسازی و تغییر در تأسیسات

  اجرا ،نوسازی و تغییر در تأسیسات

  با توجه به نوع بازسازی می تواند این مراحل پیش تر و یا در مراحل بعدی تر انجام شود.که با توجه به نیاز، که اگر برای اجرای یک تاسیسات جدید یا اعمال تغییرات در تأسیسات قبلی باشد در این مرحله انجام می شود.

 • عایق کاری

  عایق کاری

  عایق کاری کارخانه ها به این دلیل مهم می باشد چون معمولا به دلیل تولید صداهای زیاد در کارخانه ها باید عایق صوتی خوب و به روز به کار رود تا این صدا ها به بخش های مختلف کارخانه وارد نشود و باعث اختلال در کار کارکنان نشود.

 • تغییرات در نما

  تغییرات در نما

  اگز از کارخانه مورد نظر درخواستی مبنی بر تغییر در نما کارخانه باشد این بخش در مراحل اولیه طراحی و در این بخش اجرا می شود.

 • محوطه سازی

  محوطه سازی

  اگر نیاز به بازسازی پارکینگ ، فضای ورودی و نگهبانی باشد در این بخش اجرا می شود.

 • راه اندازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

  راه اندازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

  در صورت درخواست این امر در این مرحله اجرا شده و طراحی های آن در مراحل اولیه انجام می شود.

 • تحویل موقت

  تحویل موقت

  فرایندی است که طی آن پروژه اجراشده مطابق نقشه ها ، و طرح های تایید شده ، با حضور پیمانکار ، ناظر و کارفرما مورد بررسی قرار می گیرد و موقتا تحویل کارفرما می گردد.

 • تحویل قطعی

  تحویل قطعی

  پس از رفع نواقص احتمالی که در صورت جلسه تحویل موقت به امضاء طرفین رسیده ، پروژه به صورت قطعی به کارفرما تحویل داده می شود.

شرکت ساختمانی در رشت