صفحه اصلیساخت آپارتمانساخت ویلاپروژه هازمینبــازسازی مهنــــدسیطراحـــی و معمـــاریفروشگاه دکوراسیون داخلیفناوری های نویندرخواست همکاریآرشیو تصاویرآرشیو مقالاتثبت سفارشارتباط با مامعرفی

شرکت ساختمانی در رشت

تلگرام اینستاگرام
خانه | ثبت سفارش آنلاین | قوانین و مقررات | ثبت شکایات

طراحی اتاق کودک در رشت

بازسازی مراکز درمانی و پزشکی

در بازسازی مراکز درمانی و پزشکی الویت معمولا دسترسی ها ،آرامش محیط ،عایق بندی محیط و به روز رسانی سیستم ساختمانی  می باشد که در پایین  مراحل کلی بازسازی مراکز درمانی و پزشکی به صورت اجمالی به حضورتان تقدیم می گردد.


گالری عکس
 • بازدید و انعقاد قرارداد

  بازدید و انعقاد قرارداد

  با درخواست مشتری ، قبل از هرگونه اقدام ، از مطب ،درمانگاه و یا بیمارستان مورد نظر بازدید به عمل می آید و پس از بررسی های اولیه و انتخاب آپشن ها توسط مشتری ،قرارداد فیمابین منعقد می گردد.

 • برداشت وضعیت موجود

  برداشت وضعیت موجود

  به دلیل اینکه تغییر وضعیت پلان می تواند موجب تغییر مقاومت سازه شود قبل از هرگونه عملی باید وضعیت مقاومت سازه بررسی شود

 • تعریف دسترسی ها و گام بندی

  تعریف دسترسی ها و گام بندی

  به این منظور است که باید الویت بندی در قرار گیری مکان ها و بخش های مختلف درمانگاه و بیمارستان  در نظر گرفته شود تا مشتریان به راحتی و بدون مشکل به مکان مدنظر خود دسترسی داشته باشند.

 • طراحی سازه ای و معماری

  طراحی سازه ای و معماری

  پس از بررسی مقاومت سازه با توجه به درخواست مشتری در بازسازی بنا آیتم مقاومت سازه ای بنا را مدنظر قرار می دهیم و سپس اقدام به طراحی مورد نظر به صورت دوبعدی و سه بعدی خواهیم کرد.

 • تهیه نقشه معماری و تأسیساتی وضع موجود

  تهیه نقشه معماری ، تاسیساتی وضع موجود

  در این مرحله نقشه های معماری و نقشه های اعمال تغییرات در تأسیسات در صورت درخواست تهیه می شود.

 • تخریب و اعمال فضابندی

  تخریب و اعمال تغییرات در فضابندی

  اگر نیاز به تخریب دیواری برای اضافه کردن فضا به یک بخش و یا اضافه کردن دیوار و تیغه برای به عنوان مثال اضافه کردن تعداد اتاق ها باشد در این بخش انجام می شود

 • سربندی

  سربندی

  اگر سربندی درمانگاه و یا بیمارستان از لحاظ کاری فرسوده شده باشد یا اینکه هدف مشتری زیباسازی سربندی بنا خود باشد. دراین مرحله با توجه به تنوع کیفیت وظاهری که وجود دارد یک مورد مد نظر مشتری انتخاب شده و اجرا می شود.

 • اجرا،نوسازی و تغییر در تأسیسات

  اجرا ،نوسازی و تغییر در تأسیسات

  با توجه به نوع بازسازی می تواند این مرحله پیش تر و یا در مراحل بعدی تر انجام شود.که با توجه به نیاز، که اگر برای اجرای یک تاسیسات جدید یا اعمال تغییرات در تأسیسات قبلی باشد در این مرحله انجام می شود.

 • عایق کاری

  عایق کاری

  در درمان گاه ها و بیمارستان ها با توجه به این که در اتاق هایی از دستگاه های درمانی خاصی استفاده می شود کمه اشعه های خاص خود را دارند علاوه بر عایق های صوتی و حرارتی برای آرام بودن و عدم اتلاف انرژی از عایق های مخصوص برای این اشعات استفاده می شود.

 • اجرای نما خارجی

  اجرای نما خارجی

  نمای خارجی یک بیمارستان هم باید نشان دهنده فعالیت آن باشد باشد و هم زیبایی خاص خود را داشته باشد. که در صورت درخواست مشتری این بخش در این مرحله اجرا می شود.

 • اجرای دکوراسیون داخلی

  اجرای دکوراسیون داخلی

  این بخش در مطب ها و درمانگاه ها و بیمارستان ها می تواند با توجه به نوع فعالیت های آن مرکز درمانی طراحی شود و در این مرحله اجرا شود از کف سازی(سرامیک، پارکت، کفپوش ) و دیوار ها (کاغذ دیواری، گچ کاری و...) در این مرحله اجرا می شود.

 • اجرای مشاعات و محوطه سازی

  اجرای مشاعات و محوطه سازی

  بیشتر برای بیمارستان ها و مراکز درمانی بزرگ انجام می شود که فضای سبز در آن اجرایی می شود. بازسازی راه پله ها ، درب ها و...

 • راه اندازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

  راه اندازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

  در بیمارستان ها از سیستم های مرکزی استفاده میشود مانند موتورخانه ،چیلر و... کهدر صورت وجود این درخواست از سوی مشتری، طراحی  این بخش در مراحل اولیه انجام شده و در این مرحله نصب تجهیزات انجام می شود.

 • تحویل موقت

  تحویل موقت

  فرایندی است که طی آن پروژه اجراشده مطابق نقشه ها ، و طرح های تایید شده ، با حضور پیمانکار ، ناظر و کارفرما مورد بررسی قرار می گیرد و موقتا تحویل کارفرما می گردد.

 • تحویل قطعی

  تحویل قطعی

  پس از رفع نواقص احتمالی که در صورت جلسه تحویل موقت به امضاء طرفین رسیده ، پروژه به صورت قطعی به کارفرما تحویل داده می شود.

شرکت ساختمانی در رشت